Startseite > Händler im Ausland

Weiterverkäufer im Ausland

Norwegen
Firma Baldron

Herr Kleimann
Postboks 5268
Majorstuea, 0303 Oslo, Norwegen

Tel. 0047 64 94 35 77
Email: post@baldron.com
Internet: www.baldron.com

Schweiz
Herr Josche, med. Masseur

Ringoldswilstrasse 14
CH-3656 Sigriswil

(+41) 33 333 21 30

E-Mail: johannes.josche@gmx.ch


Besichtigung der Produkte nach Absprache möglich.

Österreich

Frau Empl, Herr Habeler

7540 Tobaj

Tel:  0043 3327 213 12
Fax: 0043 3327 213 12
(Mo -Sa 08:00 bis 12:00 Uhr)

E-Mail: quint@essentia.at

Besichtigung der Produkte nach Absprache möglich

Slovenien

Firma Bioenergija

Herr Stanislav Bes

Tel. (+386) 41 543 054
Email: stanislav.bes@t-2.net
Internet: www.bioenergija-bes.si

Firma Bio zaščita

Alen Soković s.p.
Novo Polje c. XVI/10
1260 Ljublja-Polje

Tel. (+386) 70 740 740
Email: info@biozascita.si
Internet: www.biozascita.si

Benelux

Gert Bekaert

Wholesome Trading bvba
Koning Albertstraat 53
BE 8210 Zedelgem
Tel. +32.477.233.006
Tel. +49.170.553.4893
Email: geertbekaert@web.de

Sylvie Vellemans

Mortelputstraat  33
BE-9830  
Sint-Martens-Latem
Tel.: +32.487.335.009
Email: sylvie@nutrivie.be

 

ETHERBRON                                            RE LUX                                                   GEOMETH

* Versterken van de levenskrachten   * Harmoniseren van elektrosmog    * Transformeren van storende aardstralen

* Levenskracht en vitaliteit

Wanneer we een te kort aan levensenergie hebben kunnen de Re Lux producten ondersteunend werken om gelatenheid en innerlijke rust te vinden. De producten in onze online shop kunnen de zelfregulerende krachten stimuleren en daardoor de vitaliteit doen toenemen. Op deze wijze kan men de dagelijkse stress beter aan en terug een natuurlijk evenwicht vinden.
De artisanale kunstvol gemaakte aanhangers van de etherbron reeks die met behandelde mineralen in glas zijn verwerkt bieden ook voor onderweg een  goede bescherming. Door de bijzondere samenstelling van de aanhangers wordt een krachtig energieveld  gevormd, dat beschermd en de levenskracht stimuleert.

Verhoog uw levensenergie en vitaliteit met behulp van de Etherbron

De Etherbron producten versterken de zelf regenererende krachten en de vitaliteit.

Op deze wijze kan men de dagdagelijkse stress, energie tekorten en onevenwichtige gemoedsstemmingen beter beheersen. We bieden twee verschillenden soorten Etherbron aan, die elk hun eigen toepassingsgebieden kennen: 

Etherbron Ferrum en Etherbron Aurum.

De Etherbron Ferrum producten zijn vitaliserend en herstellen het evenwicht, zowel in de ruimte als in het lichaam.

Ze hebben een positieve invloed op het eigen energieveld en stellen ons in staat het concentratievermogen te doen toenemen en de warmtehuishouding te reguleren.

Gesterkt en met verhoogde geestelijke helderheid kan men de dagelijkse uitdagingen beter aan. Wankele gemoedsstemmingen en het verlies van innerlijk evenwicht en souvereiniteit zetten een gezond levensgevoel onder druk. In dit geval brengen de Etherbron Aurum producten evenwicht. Vanuit het eigen midden breidt zich kracht en rust uit in het lichaam en schept zo de mogelijkheid tot nieuwe levensvreugde. Dit innerlijk evenwicht helpt ons met meer overzicht de dag vorm te geven. De zuivere en lichte krachten van goud en bijenwas helpen ons weer evenwicht en sereniteit te vinden.

HARMONISEREN VAN ELEKTROSMOG

De toenemende elektromagnetische straling wordt steeds meer in verband gebracht met stress en burn-out. GSM-, WLAN straling en fijn stof brengen het welbehagen en het prestatievermogen steeds verder onder druk. Vandaar het belang om deze belastingen op het niveau van de levenskrachten het hoofd te bieden en te harmoniseren.

ReLux biedt een waaier aan producten voor onderweg, thuis en op de werkvloer. De ReLux sculpturen kunnen een constructief ruimte klimaat scheppen die het welbehagen, de levenskracht en daardoor het prestatievermogen ten goede komen.

Bescherming tegen elektrosmog met RELUX produkten:

Ons moderne leven stelt hoge eisen aan ons dagdagelijks leven. Stress op de werkvloer door elektrosmog en milieubelasting zoals fijn stof en allerhande stralingen brengen ons welzijn onder druk.
ReLux produkten helpen bij het hoofd bieden aan de stress wat ook onze gezondheid ten goede komt.
Er ontstaat een frisse en lichte atmosfeer. De eigen vitaliteit kan zich vrij ontplooien en draagt zo bij aan een  toenemende levenskwaliteit.

ReLux produkten kunnen doelgericht ingezet worden om belastingen vanwege straling en milieuverontreiniging te compenseren. Door onze techniek van de opbouwende energieën scheppen we de mogelijkheid om vooral in het domein van de levenskrachten de invloed van elektrosmog het hoofd te bieden en de vitaliteit te doen toenemen.
De installatie van ReLux toestellen is eenvoudig en kan flexibel geschieden.

Elektrosmog

Het ligt ons aan het hart nog eens op de gevaren van WLAN en DECT te wijzen zowel thuis als op de werkvloer. De stralingsbelasting die van buiten komt kunnen we niet direct beïnvloeden, des te belangrijker is het om de belasting in de private ruimtes zo klein mogelijk te houden.

Wij krijgen veel vragen van mensen die hulp zoeken voor in de buurt staande zendmasten en/of voor de WLAN apparatuur die bij buurtbewoners staan. Daarbij gaat men dikwijls voorbij aan de WLAN toestellen of draadloze telefoons ( DECT  telefoons ) die men zelf gebruikt. Deze toestellen kan men letterlijk als zendmasten beschouwen, die voortdurend zeer sterke signalen uitzenden – ja, ze zijn er speciaal voor ontworpen dat ze door muren en zolderingen heen kunnen dringen. Evenwel het comfort van een draadloze installatie heeft een zeer hoge prijs: zo overschrijden de stralingen van een PC tablet met ingeschakelde WLAN 30.000 keer de aanbevelingen die de duitse overheid geeft.

De lijst van de draadloze apparatuur wordt steeds langer: niet alleen routers en computers, maar ook spelcomputers, televisie, camera’s, rookdetectie, ja zelfs tandborstels worden uitgerust met draadloze functies. Het is betrekkelijk eenvoudig om deze belasting te reduceren, men kan daartoe zijn toestellen in drie categorieën verdelen: welke toestellen kan ik uitschakelen, met kabel bedienen, of op afstand houden ? U komt meer hierover te weten op de volgende pagina.

Zeer goede informatie mbt WLAN en Co krijgt u bij DIAGNOSE STRALING

Sehr gute Informationen zu WLAN und Co. gibt es z.B. auch bei Diagnose Funk

Het ontstaan van Elektrosmog

Elektromagnetische frequenties behoren tot de vormgevende krachten in de natuur. Ze konden zich tijdens de lange ontstaansperioden van de aardeontwikkeling differentiëren en op elkaar afstemmen. Elke steen, elke bloem, elke cel, ja zelfs toestanden als ziekte en gezondheid moduleren op zeer gedifferentieerde wijze hun frequenties. De elektromagnetische frequenties zijn één van vele factoren die vogels, bijen en vissen ter oriëntering dienen.

In een kort tijdbestek werd een wereldwijd netwerk opgebouwd van zeer sterke, kunstmatige
elektromagnetische frequenties. Deze doorkruisen evenwel zonder enige aanpassingsmogelijkheid de natuurlijke frequenties. Het is dan ook niet te verwonderen dat steeds meer mensen een verhoogde belasting door stralingstechnologie voelen en melden daarvoor gevoelig te zijn.

Doordat deze technologie verhoudingswijze nieuw is en zich steeds verder ontwikkeld, is de berichtgeving mbt onderzoek naar de invloed ervan op mens en natuur dikwijls tegenstrijdig.

De signalen van een eventueel schadelijke werking stapelen zich evenwel op:

  • Een oproep door meer dan 1000 artsen ondertekend, die indringend waarschuwt voor de gevaren van straling en elektrosmog. De vereniging van Duitse artsen bepleitte reeds in 2010 een drastische vermindering van de grenswaarden voor radio straling,
  • De wereld gezondheidsorganisatie stelde in 2011 dat GSM straling “ mogelijk kankerverwekkend “ is en zette deze op hetzelfde niveau van stoffen zoals lood, schimmels en uitlaatgassen van autos.
  • De Zweedse professor Hardell publiceerde in 2011 een jarenlang onderzoek waaruit bleek dat door GSM straling een 1 tot 7,7 maal verhoogd risico op tumorvorming ontstaat.
  • De Zwitserse RE, één van ’s werelds grootste verzekeringsmaatschappijen, bevond in 2013 dat de aanspraak op schadeloosstelling zo realistisch werd, dat ze de GSM straling in de hoogste risico categorie onderbracht..

Waardoor ontstaat Elektrosmog?

Elektrosmog ontstaat vooral door GSM zendmasten, sateliettechniek, radar installaties, TV en radio, hoogspanningsleidingen, transformatoren en bovenleidingen van tram en trein. Maar ook in onze woonruimtes en kantoren komt het tot hoge stralingsbelasting door draadloze telefoons, WLAN, GSM, smartphones, tablets, notebooks, bluetooth, en andere toestellen.

Symptomen van Elektrosmog zijn:

Stemmingswisselingen, futloosheid, concentratie- en slaapstoornissen, drukkend en eng gevoel, nervositeit en prikkelbaarheid, hoofdpijn, misselijkheid, voortdurende stress enz…

Tips voor het gebruik van GSM’s, WLAN en draadloze telefoons en om Elektrosmog te reduceren:

1) Uitschakelen
    Dit is nog altijd de eenvoudigste en zekerste methode, om overlast te vermijden!

2) Kabelverbinding gebruiken
     Gebruik zo mogelijk slechts toestellen met kabel. Deactiveer de WLAN-functie van de toestellen, en gebruik internetverbinding via kabel. Thuis GSM uitschakelen en vaste telefoon gebruiken – eventueel met verlengingssnoer.

3) afstand houden

Indien u toch van dergelijke apparatuur wenst of moet gebruik maken, installeer deze zover mogelijk verwijderd van slaap- en werkplaatsen. Bij GSM gesprekken gebruik maken van headsets met kabel. De duur van de stralingsbelasting is een doorslaggevende factor voor onze gezondheid, let erop de toestellen minder en minder lang te gebruiken. 

 

ETHERBRON AURUM

GOUD WORDT AANGEWEND ALS EEN DER OUDSTE GENEESMIDDELEN IN DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID, O.A. TER VERSTERKING VAN HART-EN BLOEDSOMLOOP, VERSTERKING VAN HET IMMUNITEITSSYSTEEM EN TER BEHANDELING VAN REUMA. DOOR ONZE SPECIALE COMBINATIE VAN DE MATERIALEN IN DE ETHERBRON AURUM WORDEN GOUD-ENERGIEËN IN DE RUIMTE VRIJGEMAAKT.

DE ENERGIEËN VAN DE ETHERBRON AURUM KUNNEN HET GANSE LICHAAM DOORSTROMEN EN VAN HET HART UITGAAND EEN DIEPE VREDE LATEN ONTSTAAN.

ETHERBRON AURUM WORDT OP DE BORSTKAS GELEGD OF IN DE OPEN RUIMTE GEPLAATST EN IS VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK EN PRAKTIJKEN, ALSOOK VOOR ALLE SOORTEN VERGADER-EN ONTMOETINGSRUIMTEN GESCHIKT.

HET ENERGIEVELD VAN DE ETHERBRON AURUM KAN EEN GANSE RUIMTE VULLEN, ONTVOUWT EVENWEL  ZIJN STERKSTE WERKZAAMHEID IN EEN STRAAL VAN 3 M..  DE WERKZAAMHEID TREEDT ENKEL OP DE JUISTE WIJZE OP, WANNEER DE RONDE GESLEPEN BOVENZIJDE VAN DE ETHERBRON AURUM NAAR BOVEN WIJST EN HET APPARAAT MIN OF MEER HORIZONTAAL LIGT.

DE LEVENSKRACHTEN IN EVENWICHT:

MET DE NAAM ‘ETHERBRON’ WIJZEN WE OP DIE LEVENSKRACHTEN, DIE OOK ALS ETHERKRACHTEN GEDUID KUNNEN WORDEN. ZIJ VORMEN DE ENERGETISCHE BASIS VAN ALLE LEVENSPROCESSEN.
IN HET GEBIED DER ETHERKRACHTEN WORDEN ZE NET ALS IN HET STOFFELIJKE/FYSISCHE IN 4 ELEMENTEN ONDERVERDEELD.

*WARMTE                                 WARMTE-ETHER

*LUCHT                                     LICHTETHER
*WATER                                    CHEMISCHE OF KLANK-/GELUIDSETHER

*AARDE                                     LEVENSETHER

WANNEER DEZE ETHERKRACHTEN IN EEN EVENWICHTIGE VERHOUDING  MET HET STOFFELIJKE LICHAAM VERBONDEN ZIJN, IS HET LICHAAM GEZOND.

IN ONZE ETHERBRON AURUM IS MET ALLE 4 DE ETHERSOORTEN REKENING GEHOUDEN. ZO KAN VIA HET TOENEMEN VAN DE ETHERKRACHTEN HET STOFFELIJK/FYSISCH LICHAAM GESTERKT WORDEN.

              HET GOUD

GOUD VERSCHIJNT IN KLEINE HOEVEELHEDEN VERDEELD OP DE AARD OPPERVLAKTE. MEN VINDT HET VOORAL IN VERBINDING MET KIEZELSTEEN, ZONDER ER EVENWEL CHEMISCH MEE VERBONDEN TE ZIJN.

DIT EDELMETAAL VERENIGT DRIE ZEER UITEENLOPENDE EIGENSCHAPPEN IN ZICH:

1)      HET IS HET EDELSTE DER DRIE HOOFDMETALEN. HET ONTTREKT ZICH VERREGAAND AAN CHEMISCHE VERBINDINGEN, VERWEERT DERHALVE NIET EN BLIJFT ZUIVER EN EDEL.

2)      GOUD HEEFT HET HOOGSTE SOORTELIJK GEWICHT; HET IS DOOR HET ZWAARTEKRACHTVELD HET STERKST BEÏNVLOED.

3)      NAAST DE REINHEID EN DE ZWAARTE ONTVOUWT HET GROTE FLEXIBILITEIT, SOEPELHEID/BUIGZAAMHEID EN EXTREME REKBAARHEID.

 

VAN OUDSHER WORDT GOUD IN VERBAND GEBRACHT MET HET HART. OOK HET HART NEEMT DE MEEST DIVERSE PROCESSEN UIT HET ORGAANLEVEN VIA HET BLOED IN ZICH OP, NEEMT HUN VERSCHILLEN WAAR EN BRENGT DIE IN EVENWICHT.

EVENWICHT EN HARMONIE IS HET VOORTDURENDE STREVEN VAN HET HART.
DE ETHERBRON AURUM HEEFT DIREKTE VERBINDING MET HET MENSELIJKE HART. ZE KAN DE GEZONDMAKENDE KRACHT VAN DIT CENTRALE ORGAAN, DE KRACHT VAN HET SCHEPPEN VAN EVENWICHT EN HARMONIE VERSTERKEN EN DAARDOOR ZELFS IN SOCIALE PROCESSEN DE BEREIDHEID TOT HARMONIE EN VREDE ONDERSTEUNEN.

 

 

RELUX ETHERBRON FERRUM

** STERKING VAN DE ZELFREGENERERENDE/
     HOMEOSTATISCHE KRACHTEN EN DE VITALITEIT

** ONDERSTEUNEN VAN HET LICHAMELIJK WELZIJN

** VERWARMEND OF KOELEND, EVENWICHT
     BRENGEND IN DE WARMTEHUISHOUDING

** VERSTERKEN VAN GEESTELIJKE KLAARHEID,
     CONCENTRATIEVERMOGEN EN SENSIBILITEIT

FUNCTIE EN GEBRUIK

In de Etherbron Ferrum bevindt zich een bijzondere samenstelling en compositie

van organische en anorganische natuurlijke materialen. Hierdoor worden grote hoeveelheden vitale energieën aangezogen en opnieuw afgegeven.

De Etherbron Ferrum kan opgesteld worden om de ruimte atmosfeer te verbeteren of kan bij ongemak ook direct op het lichaam gelegd worden.

Het energieveld van de Etherbron Ferrum kan een ganse ruimte vullen, ontvouwt evenwel zijn sterkste werkzaamheid in een straal van ongeveer 3 meter.

Het Ijzer

Een beslissende substantie in de samenstelling van de inhoudsstoffen is ijzer – ferrum ( latijn ).

Ijzer vormt de grondslag van alle levensprocessen in het lichaam en is in het lichaam dan ook als enige der zeven hoofdmetalen in een aanzienlijke hoeveelheid substantieel aanwezig. ( circa 5 g )

Bij ijzer tekort voelt de mens zich moe, uitgeput, krachteloos, niet in staat tot concentratie, klare voorstellingen en gedachten.

VERSTERKING VAN DE LEVENSKRACHTEN

De naam Etherbron verwijst naar die levenskrachten, die ook wel eens etherkrachten genoemd worden. Het is de energetische basis van alle levensprocessen.

De etherkrachten worden net als de vier elementen in vier soorten opgedeeld:

Warmte/vuur                   warmte-ether

Lucht                              licht-ether

Water                             chemische- of klank-ether

Aarde                             levensether

Wanneer deze ether energieën in een gebalanceerde verhouding met het stoffelijk  lichaam verbonden zijn, is het lichaam gezond.

In onze Etherbron Ferrum zijn de vier ethersoorten opgenomen. Zo kan door een versterking van de etherkrachten het stoffelijk lichaam eveneens gesterkt worden.

VITALISEREN VAN WATER EN LEVENSMIDDELEN

 

WANNEER WATER EN LEVENSMIDDELEN NAAST HET TOESTEL GEPLAATST WORDEN IS OOK HET VITALISEREN VAN LEVENSMIDDELEN EN WATER/DRANKEN MOGELIJK.

ZO KAN TEVENS MIDDELS DE VOEDING MEER ENERGIE OPGENOMEN WORDEN. DAARBIJ MOET MEN VERMIJDEN DAT HITTE OF VOCHTIGHEID OP HET TOESTEL INVLOED HEEFT. BIJ VLOEISTOFFEN WORDT VASTGESTELD, DAT ZE NA DE ETHERISERING ZACHTER, RONDER, LEVENDIGER EN FRISSER SMAKEN.

Sylvie Vellemans

Mortelputstraat  33
BE-9830  
Sint-Martens-Latem
Tel.: +32.487.335.009
Email: sylvie@nutrivie.be

Taiwan

Cosmosweaving Co.,Ltd.
10F-2-3, No.59, Sec. 4
Zhongxiao E. Rd.,Taipei 106
Taiwan
Email: cwp.editors@gmail.com
Tel. .+886-2-2533-8470
http://cosmosweaving.pixnet.net/blog